● Hukuk, ticaret, ekonomi, sigorta, turizm, tıp, teknik, spor, kültür ve çevre konularında tercümeler
● Ayrıca mahkeme kararları, ticari sözleşmeleri, uluslararası toplantılar, seminerler, kongreler, broşür, kullanım kılavuzu, katalog, albüm, araştırma ve internet sayfaları için tercüme hizmetleri sunuyoruz.
● Turizm amaçlı tercümanlık
● İş amaçlı tercümanlık
● Resmi toplantılarda ardıl tercümanlık
● Fuarlarda tercümanlık