Hukuk, ticaret, ekonomi, sigorta, turizm, tıp, teknik, spor, kültür ve çevre konularında tercümeler
Ayrıca mahkeme kararları, ticari sözleşmeleri, uluslararası toplantılar, seminerler, kongreler, broşür, kullanım kılavuzu, katalog, albüm, araştırma ve internet sayfaları için tercüme hizmetleri sunuyoruz.
Turizm amaçlı tercümanlık
İş amaçlı tercümanlık
Resmi toplantılarda ardıl tercümanlık
Fuarlarda tercümanlık