AB Projeleri - Fotoğraf_1
AB Projeleri - Fotoğraf_2
AB Projeleri - Fotoğraf_3
AB Projeleri - Fotoğraf_4
AB Projeleri - Fotoğraf_5
AB Projeleri - Fotoğraf_6

AB PROJESİ NEDİR?

Avrupa Birliği ekonomik ve politik bir birliğin yanı sıra eğitime, araştırma-geliştirme çalışmalarına, bilim ve araştırmaya, kültürel entegrasyona oldukça fazla önem vermektedir. Kültürler arası bütünleşmeyi ve işbirliğini geliştirmek, çevre, özgürlük, adalet ve ortak pazar olgularının eşgüdümsel eylemleri arttırmak amacıyla, üyeler arası, Avrupa Birliği Programları ve Projeleri oluşturulmuştur.

Kültürler arası entegrasyonu hızlandırmak ve halkları birbirine yakınlaştırmak için yürütülen programlar ve projeler, belirli aralıklarla tekrarlanır ya da yeni projelerle sürdürülür. Avrupa Birliği Komisyonu'na bağlı Genel Müdürlükler AB Projeleri'nden ve Programlarından sorumlu kurumlardır.

AB Projeleri'nin temel hedefi, Topluluk Müktesebatı'nda ve Avrupa Birliği'ni kuran Antlaşmalarda da belirtildiği gibi, AB'nin iç ve dış politikalarını en iyi şekilde yerine getirmektir. Ekonomik ve politik alanda entegrasyonun, aynı zamanda kültürel alanda da yerleşmesi amaçlanır. AB Projeleri için gerekli para ve kredi, Avrupa Birliği'nin genel bütçesi tarafından sağlanır. Tam üye ve aday üye vatandaşları, Program ve Proje üretilebilir.

Bu tür programların en ünlüleri; AB Socrates Eğitim Programı, Gençlik Programı, Avrupa için Akıllı Enerji Programı, Girişim ve Girişimcilik Programı, Ayrımcılıkla Mücadele Programı, Erasmus Eğitim Programı, E-Güvenlik Programı, Leonardo Eğitim Programı, İstihdamın Teşvik Edilmesi Programı ve Dijital Ürünler ve Dil Çeşitliliği Programı'dır.

Programlara katılım ön şartı, aday ya da üye ülkelerin, bütçeye, katkı payı ödemeleridir. Aynı zamanda, mevcut programlar için sistemin önceden kurulması da gerekir.

Türkiye, AB Programlarına 2002 tarihinde, Helsinki Zirvesi ile başlamıştır. Türkiye, AB Programlarının çoğunu uygulayan bir ülkedir.
Türkiye'de Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, AB Gençlik ve Eğitim Programlarından sorumlu kurumdur.

Ab Projeleri kapsamında İspanya'ya gelmek isteyen okullar, üniversiteler, belediyeler, meslek örgütleri, resmi kurumlar, dernekler, vakıflar ve şahıslar için;

Proje Süresince;
● Resmi iki kurum arasında iletişim sağlama,
● İki kurum arasında resmi belgelerin takibi
● Tercümanlık hizmetleri
● Konaklama hizmetleri (daire, otel, pansiyon, yurt rezervasyonları)
● Havaalanı transferleri hizmetleri sunmaktayız

  PROJE SÜRESİNCE

  Resmi iki kurum arasında
  iletişim sağlama,
  İki kurum arasındaki resmi
  belgelerin takibi,
  Tercümanlık hizmetleri,
  Konaklama hizmetleri,
  Havaalanı transfer
  hizmetleri sunmaktayız.